Zuivere communicatie

Zuivere communicatie wil zeggen, dat we dat zeggen wat we werkelijk bedoelen, met respect voor onszelf en de ander. Dit gaat verder dan alleen woorden. Het gaat er ook om hoe iets gezegd wordt en wanneer, de lichaamstaal, de intonatie, het uiterlijk, de lokatie en de manier van communiceren (telefonisch, per e-mail, briefjes of face-to-face), zijn allemaal van belang.

We zijn ons vaak niet bewust vanuit welk gevoel en met welke behoefte we bepaalde dingen wel/niet doen of zeggen. Wanneer we oprecht nieuwsgierig kunnen zijn naar onze eigen onderliggende gevoelens en behoeften en vanuit deze zelfde nieuwsgierigheid ook anderen tegemoet treden, dan ontstaan er geheel andere gesprekken en relaties.

Wij kunnen niet denken, voelen, doen of weten voor een ander en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Zo kunnen wij ook anderen niet verantwoordelijk houden voor wat wij voelen, denken, weten en doen. Wel kunnen wij met mededogen luisteren, er voor anderen zijn zonder onszelf te verliezen en vragen stellen. Ook kunnen wij anderen vertellen wat onze echte zuivere gevoelens en behoeften zijn, zodat de ander weet wat er in ons omgaat en daar dan wel of niet op kan reageren.

Communiceren doen we de hele dag. Bewust of onbewust sturen we continu signalen naar mensen in onze omgeving. Vaak drukken we ons ongelukkig uit met woorden en zeggen we niet wat we echt bedoelen, uit angst, onzekerheid, weinig tijd willen nemen of desinteresse. Zuiver communiceren betekent open staan voor een ander en daar niet oordelend/  aanvallend/ verdedigend/ invullend op reageren. Eerst horen wat er in de ander omgaat alvorens ons eigen zegje te doen. In alle zuiverheid zeggen en vragen wat we willen zeggen en weten. Zuivere communicatie leidt tot verbinding, zelfrespect, zelfvertrouwen, betere relaties en samenwerking, minder irritaties en wederzijdse acceptatie.

Communicatie is verdeeld in

  • De woorden die wij gebruiken, de verbale communicatie(7%)
  • De manier of toon waarop wij spreken (38%)
  • Onze houding of lichaamstaal tijdens het spreken (55%)

Uit bovenstaande blijkt dat onze non-verbale communicatie, onze houding en gebaren, het grootste deel van de communicatie bepalen. Komt jouw houding wel overeen met de boodschap die je uitdraagt? Als daar een verschil in zit (= incongruent) is dat voor een ander zichtbaar, zo niet voelbaar.

Uit onderzoek blijkt dat 75% van alle mondelinge communicatie niet opgemerkt wordt, verkeerd begrepen, of dat men de informatie meteen weer vergeten is. Dit leidt tot miscommunicatie en veroorzaakt stress, ergernis, onzekerheid en energieverlies. In gesprekken wordt vaak langs elkaar heen gepraat zonder dat men zich dat realiseert. Jij of je gesprekspartner krijgt niet de informatie die jij of de ander nodig hebt of heeft. Er wordt vaak voor de ander al ingevuld en gedacht en of gevoeld, de ander krijgt niet de kans om zelf aan te geven wat die bedoelt. Dit gebeurt doordat de zender van de boodschap vaak als vanzelfsprekend aanneemt dat deze boodschap, precies zoals deze is bedoeld binnenkomt bij de ontvanger. Dit is echter vaak niet het geval. Alle informatie wordt namelijk gefilterd.

Bij zuivere communicatie

  • Vertellen we zowel verbaal als non-verbaal precies, helder, eerlijk en duidelijk wat we ervaren, bedoelen, willen, voelen en waar wij behoefte aan hebben. Bij zuivere communicatie zijn we nieuwsgierig en luisteren en reageren we met empathie en respect voor onszelf en de ander en hebben we oprechte belangstelling voor de ander.
  • Zijn we congruent, dat wil zeggen dat we wat we denken, zeggen, voelen en hoe we doen, met elkaar overeenkomt. Je zult merken dat je, door zuiver te communiceren, een prettiger en beter contact met je omgeving kunt krijgen.

CoachCounsellor begeleidt bij de manier van communiceren, zodat je effectiever, dieper, prettiger en zuiverder kunt communiceren en (zakelijke) relaties verbeteren.

WE KUNNEN NIET, NIET COMMUNICEREN