TRAUMAVERWERKING

Een heftige ervaring of trauma is een relatief korte schokkende ervaring die gepaard gaat met bewustzijnsvernauwing of bewustzijnsverlies. Een kortdurend trauma heeft een begin en een eind en ligt vaak diep in het onderbewuste. Ook kan er sprake zijn van een langdurig trauma of een reeks aan verschillende traumatische ervaringen. 

Traumaherkenning

In de loop van ons leven komen we allemaal pijnlijke of heftige situaties tegen, waar we op reageren omdat ze ons raken. Wanneer we hierop reageren vanuit angst en ons hiervan afsluiten, in plaats van deze te doorvoelen en er met bewustzijn op te reageren, creëren we een onbewust vat van pijnlijke ervaringen welke we nooit hebben mogen, of kunnen doorvoelen. 

De klachten komen vaak pas veel later (weken, maanden of soms pas na jaren) naar boven. Meestal gaan ze niet vanzelf over. Symptomen bij volwassenen zijn vaak psychosomatisch, gekoppeld aan negatieve of depressieve gedachten, angstgevoelens, paniek, hartkloppingen, onverklaarbare lichamelijke klachten, aangepast of overlevingsgedrag, stress, uitputting, depressie, machteloosheid, eenzaamheid, relatieproblemen, onrust, concentratieproblemen, verhoogde alertheid, piekeren, schuldgevoelens, gevoelens van minderwaardigheid, slaapproblemen en ander psychische klachten, e.d. Ook bij mensen met burn-out spelen vaak onderliggende, onbewuste heftige ervaringen of (jeugd) trauma’s een grote rol.

Let wel: Wat voor de één als heftig of traumatisch wordt ervaren, hoeft dat voor een ander in het geheel niet te zijn!

Heftige ervaringen of trauma's kunnen in het hier en nu getriggerd worden, waardoor de gevoelens en het gedrag wat daarbij aangeleerd is  (overlevingsstrategie),  wakker worden gemaakt. Het gevoel wat bij die situatie, of gebeurtenis van toen hoorde (en wat er toen niet mocht of kon zijn), wordt dan in het hier en nu, wel gevoeld. Men vertoont dan onbewust, tevens hetzelfde (overlevings)gedrag van toen, terwijl deze gevoelens en gedragingen in het geheel niet horen en passen bij de situatie, gebeurtenis of persoon in het heden.

Een heftige of traumatische ervaring komt, als het ware, op onze 'harde schijf' te staan en blijft daar. Wanneer men zich hier niet bewust van wordt, kan dit de rest van het leven een trigger blijven. Dit vormt mede onze persoonlijkheid, gedachten, gevoelens en gedragingen. Pas wanneer wij ons hier bewust van worden en de belemmerende thema's gaan (h)erkennen, dan kunnen we hiermee, zo nodig, aan de slag gaan en deze in het hier en nu naar boven halen, onderzoeken en ze alsnog doorvoelen, doorleven en verwerken. Begeleiding hierbij is zeker aan te bevelen. Hierna kunnen triggers herkend worden en als minder heftig ervaren worden. Een heftige ervaring of trauma is pas verwerkt wanneer het geen negatieve impact meer heeft op het dagelijks leven, iemand het een 'plekje' heeft kunnen geven en er niet meer op getriggerd wordt. Sommige trauma's kunnen nooit helemaal verwerkt worden, wel kan men leren er op zo'n manier mee om te gaan dat ze zich er niet meer door belemmerd hoeven te voelen.

Wees je bewust van het feit dat een emotie die hoort bij het hier en nu, hooguit 18 tot 30 seconden duurt. Wanneer emoties langer duren, dan hebben ze altijd te maken met onverwerkte stukken uit ons verleden. 

Verwerking van heftige ervaringen 

CoachCounsellor begeleidt mensen hierbij, door middel van verschillende technieken en methodes, afhankelijk van de vraag, persoon en situatie.

Dit zijn onder andere

Bovenstaande technieken en methodes maken het mogelijk om onbewust belemmerende patronen, drijfveren, gedragingen, strategieën, overtuigingen, gedachten of gevoelens, helder te krijgen en te transformeren naar helpende, neutrale, energiegevende en effectieve patronen, gedachten, gevoelens en gedragingen, zodat deze in het heden niet meer in de weg hoeven te zitten.

Het is mogelijk dat getraumatiseerde mensen in de loop der tijd een persoonlijkheidsstoornis of andere ernstige psychische aandoeningen hebben ontwikkeld. Deze mensen zijn gebaat bij begeleiding door een medisch specialist, als bijv. een psychiater.

VERANDEREN IS BEWUST WORDEN, BEWUST-ZIJN EN DAN ACTIE ONDERNEMEN