Werkwijze van CoachCounsellor

Naast de gebruikelijke gesprekstechnieken heeft 'CoachCounsellor' vele werkmethodes en technieken tot haar beschikking waar zij, afhankelijk van de persoon/ situatie/ groep, zo nodig en indien gewenst gebruik van kan maken. Dit zijn onder andere: RET, PEL©, EMDR, NLP, Transactionele Analyse (TA), Acceptance Commitment Therapy (ACT), coaching, counselling, cognitieve gedragstherapie, zuivere communicatie, Voice Dialoque, Voice Drama, Yucelmethode, kernkwadranten, congruentie in loopbaan, POP, mindmapping, werken met delen, werken met 'overlevingsstrategieën', Overdracht en Tegenoverdracht, systemisch werk, organisatieopstellingen, Roos van Leary, van Dilt en Bateson, analytisch tekenen, het maken van een biografie en/ of de levenslijn, etc. 

Begeleiding door CoachCounsellor kan op verschillende manieren

We bespreken samen wat je wilt en wat daarvoor nodig is. Jouw doelstellingen staan centraal. Jij bent als geen ander in staat om zelf antwoord te geven op je vragen en je gedrag te sturen. Je krijgt nieuwe gezichtspunten die jou stimuleren om zaken eens op een andere manier te bekijken en je grenzen te verleggen. Lees ook 'Aanpak' over het verloop van een traject.

Gecoached/ gecounseld worden betekent hard werken om je inzichten te ordenen, je doelen helder te krijgen en je kwaliteiten volledig te benutten om je persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door flexibel te zijn qua tijd, locatie en methodiek, een rationele inslag, humor, creativiteit, eerlijkheid, duidelijkheid, integriteit, confrontatie, directheid, empathie, gelijkwaardigheid, respect en rust.

ALLES WAT JE ZAAIT KRIJG JE IN VEELVOUD TERUG