EMDR

Wat is EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een begeleidingsvorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring/ gebeurtenis. EMDR is een relatief nieuwe methode.

Waarvoor EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen (onbewust) bij mensen diep ingrijpen in hun leven. Een groot deel van deze mensen verwerken de ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische/ lichamelijke klachten. Vaak gaat het om (onbewuste) herinneringen aan een voor die persoon schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks), gevoelens en nachtmerries. Andere klachten die voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Bij meerdere van dezelfde ervaringen spreekt men van een “Post Traumatisch Stress Syndroom” (PTSS).

Niet of onvoldoende verwerkte eerdere ('traumatische') levenservaringen kunnen in het hier en nu ervoor zorgen dat iemand bij vergelijkbare situaties, gebeurtenissen of personen (triggers) als toen, dezelfde (onbewuste) patronen en reacties in gevoel, gedrag, gedachten of emoties ervaart of vertoont, als in de verwarrende situatie van toen. Bij ervaringen waarbij angst, hulpeloosheid of levensgevaar een rol spelen, kondigt het lichaam een alarmtoestand af. Oorspronkelijke beelden, gedachten, geluiden en gevoelens worden daardoor in een onverwerkte vorm opgeslagen.

Prikkels, zoals beelden, geuren, kleuren en geluiden in het heden die de ingrijpende gebeurtenis uit het verleden triggeren, kunnen de 'oorspronkelijke herinnering' en de gevoelens, gedachten en overtuigingen die daarbij horen, telkens weer activeren zonder dat de persoon zich hier bewust van is.  Steeds opnieuw worden dezelfde emoties als toen gevoeld en men raakt keer op keer van slag. De persoon kan hierdoor in het heden belemmerd worden en klachten ontwikkelen en is dan nog steeds aan het ‘overleven’ in plaats van ‘leven’.

Werkt EMDR

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten is gebleken dat cliënten over het algemeen goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende methode. Mensen zijn vaak na één of enkele sessies van de, aan het trauma gerelateerde, klachten af. EMDR werkt niet altijd, ook is niet altijd aan te geven hoe dit komt. 

Wanneer EMDR 

Alvorens te starten met EMDR zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of EMDR wenselijk, geschikt of nodig is. CoachCounsellor past EMDR, zo nodig, alleen toe als onderdeel van een begeleidingstraject wanneer dit de voortgang belemmert. 

Voorbereidingen 

EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook intensief zijn. Daarom zal CoachCounsellor je niet alleen vertellen wat zij gaat doen en waarom, zij zal ook uitleggen wat je eventueel te wachten staat qua emoties etc. en hoe je hiermee om kan gaan en worden je vragen beantwoord.

EMDR Methode

Bij de EMDR methode gaat men ervan uit dat nare ervaringen anders in de hersenen worden opgeslagen dan gewone ervaringen. Met EMDR worden 'traumatische' herinneringen omgezet in 'gewone' herinneringen.

Yes laat je over de oorspronkelijke gebeurtenis vertellen en daarna stilstaan bij het moment, het gevoel of de gedachte die je in het heden beperkt. Terwijl jij je concentreert op dit moment, de gevoelens en gedachten die ermee gepaard gaan, wordt er nog iets anders van je gevraagd;  luisteren naar klikjes of Bilaterale muziek via een koptelefoon of oortjes. Yes vraagt telkens na ongeveer 60 seconden aan je wat er naar boven komt of wat je ervaart. Dat kan van alles zijn, alles is goed. Er wordt je dan vervolgens gevraagd om je daarop te concentreren. Dit wordt herhaald, net zolang tot de spanning geheel is afgenomen. We gaan verder niet inhoudelijk in op wat je zegt, daarmee zou de methode zijn kracht verliezen.

Tijdens deze procedure kan en mag je emotioneel worden, dat hoeft niet. Het is belangrijk dat jij je oprecht concentreert op zowel je eigen verhaal of eigen gewaarwordingen, als op de klikjes of bilaterale muziek. Je zult het moment van die bewuste gebeurtenis, situatie , het gevoel, de gedachte of persoon tijdens de EMDR sessie steeds beter kunnen verdragen. De behandeling gaat door tot jij hierdoor niet meer van slag raakt . De behandeling is al mogelijk bij kinderen vanaf 1 jaar. CoachCounsellor werkt alleen met volwassenen vanaf 25 jaar.

Na twee weken volgt een vervolg EMDR sessie om te kijken hoe het op dat moment is en of verdere EMDR nodig of gewenst is.

Effecten

De bilaterale muziek in combinatie met de focus op het oorspronkelijke moment, het gevoel of de gedachte, zullen ertoe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken, of het gevoel of de gedachte een andere lading te geven. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden deze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Alles is goed en nodig om het verwerkingsproces te doorlopen.

Een andere mogelijkheid is, dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring, het belemmerdende gevoel of gedachte, steeds meer een plek krijgt in jouw levensgeschiedenis. Zodat je je niet meer belemmerd hoeft te voelen.

Nadelen

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken, dat is 'normaal'. Dit kan in sommige gevallen het idee geven even de regie kwijt te zijn, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe beelden, gevoelens of gedachten naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Je kunt bij vragen of twijfels altijd contact opnemen met CoachCounsellor .

Hoe werkt EMDR

Hoe EMDR precies werkt, is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Het is denkbaar dat de combinatie van het sterk denken aan de nare gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus(klikjes of handbewegingen), ervoor zorgt dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Verder onderzoek zal moeten uitmaken hoe de waargenomen effecten het best kunnen worden verklaard.

Het is belangrijk dat jij er vertrouwen in hebt dat jouw brein precies weet wat het doet en wat goed voor jou is, jij en ik hoeven niet te begrijpen hoe jouw brein dit doet.

NB: Zaken die voor de één absoluut niet naar of traumatisch zijn, kunnen voor een ander schokkend zijn!

Voor meer informatie of een afspraak: Gebruik het contactformulier

LEVEN IN PLAATS VAN OVERLEVEN