PEL

Via de PEL© vraagtechniek kunnen, op een directe manier in zeer korte tijd, achterliggende thema’s worden opgespoord (Pellen). Deze techniek is zeer effectief gebleken bij coaching en counselling.

Als kind hebben we vaak de emoties die we toen hadden bij bepaalde gebeurtenissen, situaties of personen, op dat moment niet kunnen of mogen voelen van onszelf (onbewust) of onze omgeving en deze daardoor niet kunnen verwerken. Er wordt op dat moment (onbewust) een bepaalde overtuiging met een daarbij behorende, helpende overlevingsstrategie aangeleerd. Bijvoorbeeld: Door te denken 'ik ben toch niet belangrijk' kan het kind zich naar voelen en onverschillig gedrag gaan vertonen, of juist dominant, aandacht opeisend gedrag, etc.

Wanneer deze overtuiging ('ik ben toch niet belangrijk') in het heden (in de volwassenheid) getriggerd wordt door iets of iemand, valt diegene terug in dit ‘kind-bewustzijn’. De (oude) kindgevoelens komen dan onbewust weer naar boven en hetzelfde (overlevings)gedrag als toen, wordt dan vertoont. Deze gevoelens en dit gedrag hoort niet bij het 'volwassen-bewustzijn' in het hier en nu.

Dit gedrag leverde toen (als kind) op dat het vol te houden was (overleven). In het heden levert dit gedrag vaak geen positieve dingen/gevoelens meer op en gaan deze gevoelens en dit gedrag juist in de weg zitten/belemmeren. Het is goed om je hier bewust van te worden, waarbij de PEL techniek kan helpen, zodat deze ongewenste gevoelens daar gelaten kunnen waar ze horen, nl. in het verleden. Hierdoor zal het gedrag in het heden veranderen in positieve zin. Meestal gaat het om meerdere overtuigingen, gedachten, gevoelens, situaties, mensen en gebeurtenissen welke triggers oproepen.

Ook kan deze 'PEL© vraagtechniek' op coachende wijze worden ingezet door een positief gevoel te onderzoeken, doorvoelen en kijken waar dit zich heeft vastgezet in het verleden, zodat we dit kunnen verbinden met het heden, verankeren en meenemen naar de toekomst.

LAAT HET VERLEDEN JE NIET BELEMMEREN IN HET HEDEN EN TOEKOMST