RET

De Rationele Effectiviteits Training (RET) is een vorm van cognitieve gedragstherapie. De grondlegger van de RET is Albert Ellis. RET is een methode om ineffectieve, belemmerende (onbewuste) gedachten of overtuigingen om te buigen naar effectieve, zodat ongewenste gevoelens of gedrag getransformeerd kunnen worden naar gewenste. Dit houdt in dat gevoelens of gedrag niet direct worden bepaald door de situatie, gebeurtenis of persoon, deze worden bepaald door (onbewuste) gedachten of overtuigingen ten aanzien van die situatie, gebeurtenis of persoon.

Gedachten zijn ineffectief wanneer ze leiden tot emoties of gedrag waarbij je je onplezierig voelt of je belemmeren en welke niet kunnen worden onderbouwd met feitelijke gegevens of onlogisch zijn in het hier en nu, oftewel de redenering welke je hierbij hebt klopt niet. Aan deze gedachten kan je werken door ze om te buigen naar helpende of neutrale gedachten waardoor je je prettig of neutraal kunt voelen en effectief gedrag kunt vertonen.

Bij RET neem je een actieve rol aan. Zelfanalyse is een belangrijk onderdeel.
Je wordt bij RET uitgedaagd en geconfronteerd.

RET methode 

 • Bij belemmerende overtuigingen
 • Bij veel piekeren
 • Wanneer je de oorzaak van gevoelens en gedrag buiten jezelf zoekt
 • Wanneer je veel eisen aan jezelf stelt, het ‘moeten’ komt voort uit irrationele gedachten
 • Wanneer je het idee hebt onmachtig te zijn en dat je onrecht is aangedaan.

Zeven stappen

 1. Verantwoordelijkheid nemen voor je gedachten of overtuigingen en de daaruit voorvloeiende gevoelens en gedrag
 2. Inzicht in (onbewuste) gedachten
 3. Keuzes maken voor adequate of effectieve emoties
 4. Opsporen van irrationele of ineffectieve gedachten
 5. Irrationele of ineffectieve gedachten uitdagen
 6. Irrationele of ineffectieve gedachten vervangen door effectieve
 7. Versterken en verankeren van rationele of effectieve gedachten.

CoachCounsellor combineert de RET met de PEL techniek waardoor men snel bij de kern van de onbewuste gedachte kan bewust kan worden, wat het resultaat duurzaam maakt. Het uitgangspunt is dat iedereen in staat is om grip te krijgen op de omstandigheden (van welke aard dan ook), door op een andere manier om te gaan met gedachten en gevoelens. Je manier van denken bepaalt hoe je je voelt en gedraagt en hoe je tegen het leven, situaties en mensen aankijkt. 

JE KRIJGT GEEN STRESS OMDAT JE NIET PERFECT BENT
JE KRIJGT STRESS OMDAT JE PERFECT WILT ZIJN